Prvi teden je za nami


V teh dneh končujemo s prvim tednom oblike treninga v omejenih pogojih.

Ob vseh pozitivnih povratnih informacijah, ki jih prejemajo trenerji glede na posredovane programe na daljavo, nam ta izkušnja, ki jo trenutno doživljamo dokazuje, da so problemi rešljivi! V tem obdobju so marsikatere naše dobre lastnosti prišle v ospredje in ravno v tem času, ko nas je vse postavil pred preizkušnjo.
 
In na tem moramo graditi še naprej, čeprav natanko ne vemo, kaj nam prihodnost prinaša.  Koliko časa še, kaj bo s skupnimi treningi, kaj bo z zaključkom leta…..? Teh vprašanj je veliko, pa tudi drugačnih; bomo zdravi, bomo zboleli, bomo imeli dovolj denarja, kdaj bomo videli soigralce,  sorodnike kdaj se bomo  s prijatelji spet podili po igriščih, kdaj se bo to končalo…  naj  bo že konec!
Odgovorov na ta vprašanja na žalost ne pozna nihče.
 
Zagotovo pa vemo, da smo bili pri našem skupnem delu zelo uspešni in prepričani smo, da bomo še boljši.
Veseli nas, da skupaj zmoremo in da bo tako tudi v bodoče.