Namenite 1% dohodnine HK Slavija Junior

Do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, lahko namenite za financiranje upravičencev do donacij.

Med upravičenci do donacije smo tudi HK Slavija Junior.
Z vašo podporo bomo še bliže uresničitvi vizije, ki je še naprej gradnja kvalitetnih igralcev hokeja ob vzgajanju zdravih navad, predanosti športu, disciplini in timskim vrednotam. V letu 2023 nadaljujemo fokus na odprtih projektih, ki bi trenerjem in vadečim omogočili bolj kvalitetne treninge v prenovljenih prostorih. Prav tako pa želimo zagotoviti vse potrebne pripomočke za boljšo fizično pripravljenost igralcev. 
 
Svoj del dohodnine namenite tako, da najkasneje do 31.12.2022, na pristojni davčni urad osebno ali po pošti oddate obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije ali pa uredite na eDavki. V kolikor boste obrazec natisnili, ga lahko oddate tudi trenerjem do 21.12.2022. Najbolj enostavna pa je izpolnitev obrazca na spletu.